ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Athene's Theory of Everything, from Nota Kimothoihttp://todentrotiszois.blogspot.gr

Athene's Theory of Everything, from Nota Kimothoi

Δεν υπάρχουν σχόλια: