ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ, Ανάρτηση από Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: