ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Δέντρα και Άνθρωποι,παρουσιάζει η Νότα Κυμοθόη 2011

                                                           φωτογραφία: by N.Kimothoi 2008
                                                   1991:Ζωγραφική της Νότας Κυμοθόη
                                                         painting by N.Kimothoi 1991
Δέντρα και Άνθρωποι


(ΡΟΥΜΕΛΗ: Η καρδιά της Ευημερίας)
Παρουσιάζει η Νότα Κυμοθόη 2011








Δεν υπάρχουν σχόλια: