ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΓΝΩΜΗ Μενάνδρου

" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"

Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνο
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική Νότα Κυμοθόη}
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ1

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Δέντρα και Άνθρωποι,παρουσιάζει η Νότα Κυμοθόη 2011

                                                           φωτογραφία: by N.Kimothoi 2008
                                                   1991:Ζωγραφική της Νότας Κυμοθόη
                                                         painting by N.Kimothoi 1991
Δέντρα και Άνθρωποι


(ΡΟΥΜΕΛΗ: Η καρδιά της Ευημερίας)
Παρουσιάζει η Νότα Κυμοθόη 2011
Δεν υπάρχουν σχόλια: