ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΣάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

ΚΡΙΤΙΚΗ για ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ "Το Λ των λέξεων και του Λόγου"βιβλίο

ΚΡΙΤΙΚΗ για ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ «Το Λ των Λέξεων και του Λόγου» Δοκίμια, βιβλίο εκδόσεις Οι Αινιάνες 2017


Όταν διάβασα τα δοκίμια της Νότας Κυμοθόη «Το Λ των Λέξεων και του Λόγου» ανεπιφύλακτα 
αναγνώρισα πως βρισκόμουν μπροστά σε μια σπάνια, πολυδύναμη, και πολυσήμαντη 
προσωπικότητα του έντεχνου λόγου με θεία πνοή......

Περιγράφοντας μας τον μικροαστικό μας περίγυρο με τα τόσα «μυστήρια» που κρύβει, μας
 παρουσιάζει ανάγλυφα τον πάσχοντα άνθρωπο, την πάσχουσα ανθρωπότητα που αγνοεί την 
δύναμη που κρύβει το Λ των Λέξεων και του Λόγου.
Η Νότα Κυμοθόη δεν υπερβάλει ούτε και ωραιοποιεί τα δρώμενα από το απώτατο χθες μέχρι
 σήμερα, μας δίνει όμως αναφορές και ρήσεις λογίων που σηματοδοτούν το δρόμο προς το άνω
 θρώσκειν και αφήνει εμάς να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Με τις πνευματικές ανακατατάξεις 
του καιρού μας και ίσως για να μη λησμονηθούν κάποιες αξίες η Νότα έγραψε αυτό το δοκίμιο-
συμβολή «στον αγώνα του εξανθρωπισμού». Η Νότα Κυμοθόη ενδιαφέρεται για την προβολή του
 ανθρωπισμού και αυτό είναι το σημαντικό για τις μέρες μας όπου η υποτίμηση της ανθρώπινης
 αξίας τείνει να πάρει διαστάσεις. 
Ζωηρότερη εντύπωση μου έκαναν τρεις από τις πολλές αρετές των κειμένων της: 
1. Ο βαθύς πολυμερής στοχασμός της και η τέλεια έκφραση της.
2. Το πλούσιο υπόβαθρο ανθρωπισμού και ο έντονος κραδασμός της ψυχής της. 
3. Οι αλλεπάλληλες νοηματικά αισθητικές αποκορυφώσεις που καθώς βρίσκονται σε αρμονική
 σύζευξη με την Ρουμελιώτικη ιδιοσυγκρασία της, θυμίζουν μια από τις θεμελιακές αρετές της 
Λογοτεχνίας. 
Ο λόγος της είναι απλός και λιτός σαν τα αντικείμενα που μελετάει, ικανή να μυήσει και τον
 αμύητο στη μυστική σαγήνη του δημιουργήματος της. Η επικοινωνία με αυτό είναι άμεση και 
καθοριστική. 
Όμως η απλότητα αυτή του λόγου της δεν φτάνει ποτέ σε επικίνδυνες απλουστεύσεις. Αντίθετα
 είναι νοηματικά εμπλουτισμένη σε τρόπο που να διατηρεί μια επιστημονική πληρότητα και
 ακριβολογία. Με απόλυτη και ευρύτατη τεκμηρίωση, με νεότερα – άγνωστα στους πολλούς
 μας – στοιχεία και με εμβόλιμα αποφθέγματα μας δίνει ένα από τα πιο καλογραμμένα δοκίμια 
που διαβάζονται ευχάριστα γιατί έχουν ξεχωριστό ύφος και μια ζωντάνια γραφής 
αξιομνημόνευτης. Τα κείμενα της είναι υπόδειγμα ύφους και γραφής. 

Βασίλης Τσακίρογλου