ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΣάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Νότα Κυμοθόη "Συνέντευξη στο περιοδικό ΚΕΦΑΛΟΣ"

Νότα Κυμοθόη "Συνέντευξη στο περιοδικό ΚΕΦΑΛΟΣ"
Στις 24 Ιανουαρίου 2020 το περιοδικό ΚΕΦΑΛΟΣ στη δράση του ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ συμπεριέλαβε συνέντευξη με τη Νότα Κυμοθόη για το λογοτεχνικό της έργο, το οποίο δημοσίευσε και περιλαμβάνεται στον 3ο Τόμο της δράσης αυτής.