ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΓΝΩΜΗ Μενάνδρου

" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"

Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνο
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική Νότα Κυμοθόη}
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ1

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Για τη γιορτή της Παναγιάς, γράφει η Νότα Κυμοθόη

φωτογραφία: by N. Kimothoi


Για τη γιορτή της Παναγιάς
γράφει η Νότα Κυμοθόη

Καλοκαίρι κι Αύγουστος, της Παναγιάς γιορτή που πέρασε 
και τίμησε όλη των ορθοδόξων η κοινωνία όπου γης...

Στα χώματα της άγιας γης οπού μας γέννησε
μαζί με φίλους και συγγενείς αγαπημένους,
γιατί η Παναγιά Μητέρα ταυτίζεται με τη Γη
αυτή των προγόνων...Ευχαριστούμε και τιμάμε!..Ανεβήκαμε βουνά και λόφους
και τιμήσαμε τα άγια δώρα της!

Και του χρόνου με περισσότερη γνώση
αλλά κι αγάπη για το συνάνθρωπο!..

Με αγάπη και φως
Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: