ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Η ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

                                  Φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη

 Η ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ


φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη                                            φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη©Νότα Κυμοθόη
                                           φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη


                                            φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη


                                             φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη
                                                         φωτογραφία από Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη
                                                                       
                                                             φωτογραφία Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη, Πάθος για την Τέχνη, αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση!..

© Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: