ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΤρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Νότα Κυμοθόη "Μαιμακτηριών"

Νότα Κυμοθόη "Μαιμακτηριών"

Μαιμακτηριών, σύμφωνα με το αττικό ημερολόγιο, είναι ο πέμπτος μήνας που ήδη διανύουμε από το χρονικό διάστημα 12/11 έως 10/12 του σημερινού ημερολογίου και ήταν αφιερωμένος στον Ζευ ή Δια Μαίμακτο και είχε 29 ημέρες.
Δεν υπάρχουν σχόλια: