ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του


Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Με αγάπη για την Αγάπη, Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Ο Νυμφίος"
Έργο σε ξύλο της Νότας Κυμοθόη


"Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

"Έρχεται γαρ ο του κόσμου άρχων
και εν εμοί ουκ έχει ουδέν
αλλ' ίνα γνω ο κόσμος
ότι αγαπώ τον πατέρα
και καθώς ενετείλατό μοι ο πατήρ
ούτω ποιώ"
Γέννημα εχιδνών
αληθώς ο Ιούδας φαγόντων το μάννα
εν τη ερήμω και γογγυζόντων κατά
του τροφέως.
Έτι γαρ της βρώσεως ούσης
εν τω στόματι αυτών
κατελάλουν του Θεού οι αχάριστοι
και ούτος ο δυσσεβής
τον ουράνιον Άρτον
εν τω στόματι βαστάζων
κατά του Σωτήρος
την προδοσίαν ειργάσατο.
Ω γνώμης ακορέστου
και τόλμης απανθρώπου!
Τον τρέφοντα επώλει
και ον εφίλει Δεσπότην
παρεδίδου εις θάνατον!
Όντως εκείνων υιός ο παράνομος
και ουν αυτοίς την απώλειαν
εκπληρώσατο.
Αλλά ρύσαι Κύριε
τοιαύτης απανθρωπίας
τας ψυχάς ημών
ο μόνος εν μακροθυμία
ανείκαστος!
Καλό κι Ευλογημένο Πάσχα!
Με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης!
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

© Nότα Κυμοθόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: