ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης Του

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Νότα Κυμοθόη:Περιμένουν το καλοκαίρι

φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη

Περιμένουν το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχόλια: