ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΜΗ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"
Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνοs
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική, από τη Νότα Κυμοθόη}
Με φως και αγάπη για το Φως της Αγάπης ΤουΤρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Νότα Κυμοθόη "Εικόνες από την Αθήνα"

                                   Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

               Νότα Κυμοθόη "Εικόνες από την Αθήνα"

                                  Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

                                                                        

                                   Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

                                                                             
                                 Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

                                                                             
                                   Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
                                                                              
                                   Photography Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη


Δεν υπάρχουν σχόλια: