ΕΥΧΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΓΝΩΜΗ Μενάνδρου

" Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος"

Οδηγεί προς το φως την αλήθεια ο χρόνο
{Απόδοση στην καθομιλουμένη ελληνική Νότα Κυμοθόη}
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ1

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Νότα Κυμοθόη"Φωτογραφίες από το La Tannura Troupe" στην Υπάτη

Ευχαριστούμε τη Μαρία Λαϊνά, Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Υπαταίων "ΟΙ ΑΙΝΙΑΝΕΣ" και τον Μορφωτικό Ακόλουθο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας Αιγυπτίων στην Αθήνα, καθώς και τους Καθηγητές του Γυμνασίου Υπάτης και τους μαθητές που συμμετείχαν.

© Nότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: